• Điện

    mạch tách tín hiệu yếu

    Giải thích VN: Mạch tách sóng để làm việc với các điện thế có biên độ dưới một volt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X