• /wi:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thôi cho bú, cai sữa; tập ăn cho quen (một đứa bé, một con vật con)
  Làm cho bỏ, làm cho dứt bỏ
  to wean someone from his bad habits
  làm cho người nào dứt bỏ những thói quen xấu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  cai sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X