• wiving

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dệt

  Dệt may

  sự dệt thoi

  Giao thông & vận tải

  sự chạy ngoằn ngoèo

  Cơ - Điện tử

  Nghề dệt, kỹ thuật dệt, sự dệt

  Nghề dệt, kỹ thuật dệt, sự dệt

  Xây dựng

  sự chạy ngoằn ngoèo, sự chạy len lỏi, sự trộn lẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X