• /´web¸futid/

  Thông dụng

  Cách viết khác web-toed

  Tính từ
  (động vật học) có chân màng (như) con vịt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X