• Toán & tin

  độ chính xác loại trừ

  Giải thích VN: Là khoảng cách tối thiểu cho phép giữa hai đỉnh trên một đường. "Độ chính xác loại trừ" là một thông số có thể được đặt trước quá trình thêm các đối tượng đường. Khi thêm các đường mới, nếu một đỉnh đầu vào nằm trong khoảng cách của "độ chính xác loại trừ" so với một đỉnh cũ, đỉnh đó sẽ được bỏ qua. Độ chính xác này được tính toán theo thuật toán Douglas-Peucker. Các nút luôn được giữ lại. Trạng thái cận kề trong phạm vi "độ chính xác loại trừ" của các đỉnh trên đường này với các đỉnh trên đường khác không dẫn đến sự loại bỏ; chúng được quản lý theo "độ chính xác cận kề" (proximal tolerance).

  Xây dựng

  độ chính xác loại trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X