• /wi:dz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Quần áo tang (quần áo đen mặc để cho thấy đang để tang ai; nhất là của một người vợ goá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X