• /´wi:kli/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Mỗi tuần một lần, hàng tuần (xuất bản..)
  weekly wage
  tiền lương hàng tuần
  a weekly magazine
  báo hàng tuần
  Kéo dài một tuần

  Danh từ

  Tuần báo; báo hàng tuần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X