• Thông dụng

  Thành Ngữ

  weigh the evidence
  cân nhắc bằng chứng

  Xem thêm weigh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X