• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rất nặng
  Đè nặng, nặng nề, chồng chất (lo âu..)
  Cân nhắc, đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận
  Quan trọng, có ảnh hưởng lớn, có uy thế lớn (người, việc..)
  Vững, có sức thuyết phục, đanh thép (lý lẽ, lập luận...)
  Mạnh, chắc (văn học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X