• Kỹ thuật chung

  dây hàn
  đũa hàn

  Giải thích VN: Thanh kim loại để tan chảy khi hàn.

  que hàn

  Xây dựng

  đũa hàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X