• /´wel´tə:nd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Được diễn đạt khéo léo
  a well-turned compliment
  lời khen khéo léo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X