• /´wi:l¸bærou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe cút kít (để vận chuyển ít hàng hoá) (như) barrow

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Xe cút kít, xe một trục

  Xây dựng

  đẩy tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X