• Thông dụng

  Danh từ

  Tay cầm roi, tay phải (của người đánh xe ngựa)
  (nghĩa bóng) tay trên, phần hơn
  to have the whip hand of someone
  kiểm soát ai, khống chế được ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X