• /´wə:li¸gig/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con cù, con quay
  Vòng ngựa gỗ (ở các công viên cho trẻ con chơi)
  Sự quay cuồng, sự xoay vần
  the whirligig of time
  sự xoay vần của thế sự
  the whirligig of life
  sự thăng trầm của cuộc đời; sự lên voi xuống chó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X