• /´waitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vôi bột trắng (để quét tường)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bột trắng
  sự quét (sơn, vôi) trắng

  Kỹ thuật chung

  dung dịch vôi
  phấn trắng
  sự làm trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X