• Toán & tin

    WAIS

    Giải thích VN: Là hệ phần mềm phục vụ chỉ số hóa chi tiết các file, cho điểm và phản hồi chính xác các văn bản từ máy chủ đến máy trạm của nó. Sau đó, máy trạm tập hợp và khôi phục thông tin từ một danh sách các file hoặc các tiêu đề văn bản nhận từ máy chủ, dùng phần mềm để phân loại theo điểm số. Quá trình tìm kiếm có thể bao gồm tạo dựng và truy cập logic vào các hệ thông tin có cấu trúc (như hệ cơ sở dữ liệu) nhờ tuân theo chuẩn ANSI Z39.50. WAIS được đánh địa chỉ ở cấp hệ điều hành.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X