• /´waild¸faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất cháy (người Hy lạp xưa dùng để đốt tàu địch)
  to spread like wildfire
  lan rất nhanh (tin đồn)
  Cháy rừng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khí nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X