• Thông dụng

    Phó từ

    Cực kỳ, dã man, kinh khủng (chỉ một mức độ rất lớn)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X