• Xây dựng

  cữ cuốn dây

  Kỹ thuật chung

  bước quấn dây

  Giải thích VN: Số khe do vòng dây quấn được trong phần ứng gọi là rãnh vòng quấn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X