• Toán & tin

  menu Window

  Giải thích VN: Rất nhiều chương trình trong hệ điều hành Windows có menu Window. Menu này cung cấp các chức năng như: tạo cửa sổ mới, sắp xếp các cửa sổ con, hiện cửa sổ đang mở...

  thực đơn Window

  Giải thích VN: Rất nhiều chương trình trong hệ điều hành Windows có menu Window. Menu này cung cấp các chức năng như: tạo cửa sổ mới, sắp xếp các cửa sổ con, hiện cửa sổ đang mở...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X