• các vật dụng để trang trí cửa sổ như: mành mành, màn, màn gợn sóng, rèm, thanh treo màn... (all the accessories required to decorate a window, e.g. shades, curtains, draperies, blinds, and rods)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X