• /´wain¸gla:sful/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cốc (đầy)
  (y học) cốc (đơn vị đong thuốc nước bằng bốn thìa xúp) (như) wineglass

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X