• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng không) cánh con (của máy bay)

  Giao thông & vận tải

  cánh liệng
  cánh tà
  cánh tà sau

  Xây dựng

  cánh tà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X