• /´wiηgə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) tả/hữu biên; cầu thủ chạy biên (trong bóng đá, bóng gậy...)
  (tạo thành danh từ ghép) cầu thủ chơi ở biên
  a left/right-winger
  một tả/hữu biên
  (tạo thành danh từ ghép) người thuộc cánh (phái) tả/hữu trong chính trị (trong một chính đảng)
  she was active as a left-winger in the party
  bà ấy là một thành viên phái tả hăng hái trong đảng

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X