• /´waiə¸hɛəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có bộ lông cứng, xoăn (đặc biệt về chó)
  a wire-haired terrier
  một con chó săn lông xoăn cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X