• /´waiə¸tæpiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thủ đoạn nghe trộm điện thoại của người khác bằng cách bí mật đấu vào đường dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X