• /´waiə¸ʃoutou/

  Thông dụng

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điện báo truyền ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X