• /´waiəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) sự lắp ráp
  (kỹ thuật) sự chằng lưới sắt
  (điện học) sự đặt đường dây; hệ thống dây điện, mạng điện (nhất là để cung cấp cho một toà nhà)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đi dây
  sự đặt đường dây (điện)

  Y học

  buộc vòng
  circum ferantial wiring
  buộc vòng quanh hàm

  Điện

  cách bắt dây
  cách đi dây

  Điện lạnh

  sự đi dây dẫn
  sự đặt dây dẫn
  sự đấu dây điện
  sự mắc dây

  Kỹ thuật chung

  đánh điện
  dây dẫn
  dây nối
  nối dây
  mắc dây
  sự dẫn
  sự đấu dây
  việc mắc dây điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X