• /´wɔblə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hay do dự, người hay lưỡng lự; người hay nghiêng ngả

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vòng đệm lắp nghiêng (bơm) bánh lệch tâm, bánh đảo, cam lệch tâm

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bánh ba múi (trục cán), vòng đệm lắp nghiêng (bơm), cưa đĩa lắp nghiêng, bánh lệch tâm, cam lệch tâm

  Điện tử & viễn thông

  bộ tạo sóng đu đưa (kỹ thuật đo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X