• (đổi hướng từ Womanized)
  /´wumə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác womanise

  Ngoại động từ

  Quan hệ lăng nhăng, quan hệ không đứng đắn (về người đàn ông có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ)

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X