• Môi trường

    Thiết bị xử lý gỗ
    Loại máy công nghiệp dùng để xử lý gỗ xẻ và các sản phẩm gỗ sử dụng ngoài trời. Quá trình này có sử dụng arsenat đồng kết tủa màu được coi là chất nguy hại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X