• /wu:f/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thông tục) tiếng sủa gâu gâu (của con chó)
  Sợi khổ, sợi ngang (sợi luồn lên luồn xuống các sợi dọc trên khung cửi) (như) weft
  Thán từ
  (thông tục) gâu gâu (tiếng chó sủa dùng để nhại)
  Nội động từ
  (thông tục) sủa gâu gâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X