• /¸wə:kə´biliti/

  Hóa học & vật liệu

  khả năng gia công

  Xây dựng

  dễ tạo hình (đối với bê tông)
  tính dễ gia công (vật liệu)
  tính dễ thi công

  Kỹ thuật chung

  khả năng khai thác
  tính dễ gia công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X