• (đổi hướng từ Workpieces)
  /´wə:k¸pi:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật chưa thành phẩm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chi tiết gia công, phôi gia công

  Cơ khí & công trình

  vật cần hàn
  vật gia công (chi tiết)

  Kỹ thuật chung

  phôi gia công
  workpiece diameter
  đường kính phôi gia công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X