• /´wustid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sợi len xe; vải làm bằng sợi len xe

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X