• /´ræpə¸raund/

  Toán & tin

  bọc xung quanh
  quấn quanh
  sự vòng tiếp
  sự vòng tới
  tấm mạch chính

  Kỹ thuật chung

  sự bao gói lỏng
  vòng tiếp
  vòng tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X