• /´rai¸nek/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng vẹo cổ
  (động vật học) chim vẹo cổ (chim nhỏ có thể quay đầu ra sau được)

  Chuyên ngành

  Y học

  vẹo cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X