• lệnh XCMD

    Giải thích VN: Trong lập trình HyperTalk, đây là một lệnh do người sử dụng quy định (được viết theo một ngôn ngữ loại Pascal hoặc C chẳng hạn). Lệnh này dùng các thủ tục Macintosh có sẵn để hoàn thành các công việc bình thường không có sẵn trong HyperTalk. Một XCMD thông dụng là ResCopy, thường gặp nhiều trong các lập trình tiện ích thuộc các lĩnh vực công cộng hoặc thuộc các phần mềm cổ đông. ResCopy cho phép lập trình viên HyperTalk tiến hành sao chép các lệnh ngoại trú và các tài nguyên bên ngoài từ một chương trình hoặc từ một ngăn xếp HyperTalk vào nơi khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X