• Từ mới bổ sung là các từ, cụm từ trước đây không có trong cơ sở dữ liệu của BaamBoo-Tra Từ hoặc có, nhưng chưa được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, và nay đã được cộng đồng tạo nội dung hoặc dịch nghĩa. Hãy vào phần Thay đổi gần đây để xem những nội dung giải nghĩa do cộng đồng tạo ra cho những từ, cụm từ này.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X