• /´ja:d-wɔnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dồn các toa xe
  Thước đo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X