• Cơ - Điện tử

  Tỷ số giới hạn chảy trên giới hạn bền

  Xây dựng

  tỷ số ứng suất tại giới hạn chảy (đối với giới hạn bền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X