• Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) ứng suất đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  giới hạn chảy
  upper yield stress
  giới hạn chảy trên
  giới hạn đàn hồi
  steel having a high yield stress
  thép có giới hạn đàn hồi cao
  giới hạn hóa dẻo
  ứng suất chảy
  upper yield stress
  ứng suất chảy trên

  Cơ - Điện tử

  ==

  Xây dựng

  giới hạn chảy, giới hạn hóa dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X