• /yu:v/

    Thông dụng

    (thông tục) (viết tắt) của .you .have

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X