• /zed-'pɑ:tikl/

    Kỹ thuật chung

    hạt z (hạt cơ bản)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X