• Điện lạnh

    nhiệt độ không (0 đô F=-17, 8 độC)
    nhiệt độ không (00F =-17, 80C)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X