• Ô tô

    gia tốc từ 0 đến 4

    Giải thích VN: Là phương pháp tiêu chuẩn để đo tự tăng tốc của xe (gia tốc xe) ở những nước dùng hệ thống mét.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X