• Thông dụng

  Danh từ

  Chỉ số bưu điện (để chọn thư cho nhanh)
  ( viết-tắt của Zone Improvement Program Code)

  Kỹ thuật chung

  mã bưu điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X