• Danh từ giống cái

    Quân hàng, chái bán hàng (bằng ván, làm dựa vào một bức tường)
    Dao trổ, đục chạm; kim khắc đồng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X