• Danh từ giống đực

    (y học) sự bó nẹp (ở chỗ xương gãy)
    (đường sắt) sự nối bằng đoạn ốp đầu (xem éclisse 5)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X