• Danh từ giống đực

    Sự rút kem, sự gạn kem (ở sữa)
    (kỹ thuật) sự hớt váng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X